o animal / os animais
l'animal / les animaux

galego français English
o veterinario le vétérinaire veterinarian
o cadelo, o can [m]
a cadela [ f ]
le chien
la chienne
dog
o cachorro le chiot puppy
o gato [m]
a gata [ f ]
le chat
la chatte
cat
o gatiño,
(o michiño, miquiño)
le chaton kitten
a rata le rat
o rato la souris mouse
o burro, asno
a burra, asna
l'âne
l'ânesse
donkey, (ass)
she-donkey
o cabalo le cheval horse
o almallo, semental l'étalon stallion
a egua, besta la jument mare
o poldro [m]
a poldra [ f ]
le poulain
la pouliche
foal, colt
o poni le poney pony
o touro le taureau bull
o boi le bœuf ox
a vaca la vache cow
o vitelo, becerro,
o cuxo, cucho, xato, pucho
le veau calf
o carneiro le bélier ram
o cordeiro
a ovella
le mouton
la brebis
sheep
ewe
o año l'agneau lamb
a cabuxa le bouc Billy goat
a cabra la chèvre goat
o cabrito, chibo le chevreau kid
o porco espiño le porc-épic porcupine
o xabaril le sanglier wild boar
o porco, cocho, rancho, marrán
a porca, cocha, rancha, marrá
le porc, le cochon
la truie
pig
sow
os bacoriños, bácoros, bácaros les porcelets piglets
o coello le lapin rabbit
o lebre le lièvre hare
a tobeira, o tobo,
a guarida, gorida
le terrier burrow
o teixón le blaireau badger
o mapache le raton-laveur raccoon
o castor le castor beaver
a toupa la taupe mole
o ourizo le hérisson hedgehog
o esquío l'écureuil squirrel
o lince le lynx lynx, bobcat
o raposo, o golpe le renard fox
o lobo le loup wolf
o oso
... polar, branco
l'ours
... polaire, blanc
bear
polar bear
o reno le renne reindeer
o cervo, o veado
a cerva
le cerf
la biche
deer, hart
doe, hind
o cervato le faon fawn
o corzo, (a corza) le chevreuil roe deer
o rebezo
... dos Pireneos
le chamois
l'izard, l'isard


a ave, o paxaro - l'oiseau - bird

galego français English
o niño, niñeiro,
o aniñadoiro
le nid nest
a aguia l'aigle eagle
o falcón / os falcóns faucon(s) falcon(s), hawk(s)
o voitre le vautour vulture
o corvo
o corvo viaraz, a choia
le corbeau
la corneille
raven
crow
a pega la pie magpie
a gaivota la mouette, le goéland gull, seagull
o pingüín le pingouin penguin
o pombo le pigeon
a pomba la colombe dove
a rula, a rola la tourterelle turtle dove
o faisán le faisan pheasant
a perdiz / as perdices perdrix partridge(s)
o pavo le dindon, la dinde turkey
o pavo real le paon peafowl, peacock
o galo, (o polo) le coq, (le poulet) rooster, (chicken)
a galiña la poule hen
os pitos les poussins chicks
a gaiola la cage
o pato, o parrulo
a pata, a parrula
le canard
la cane
drake
duck
o ganso l'oie goose
o cisne le cygne swan


os insectos - les insectes

galego français English
a miñoca,
a lombriga
le ver de terre,
le lombric
earthworm
o verme de seda le ver à soie silkworm
o cempés,
o milpés
centipede,
millipede
le mille-pattes
o térmite,
a "formiga branca"
le termite
o montículo de térmites la termitière termite mound
a formiga
o formigueiro
la fourmi
la fourmilière
ant
anthill
a cigarra la cigale cicada
o grilo
a lagosta
le grillon
le criquet
cricket, locust
o saltón la sauterelle grasshopper
o cínfano, cínife le moucheron midge, gnat
a mosca
o moscón
la mouche
le taon
fly
horse fly
a eiruga la chenille caterpillar
a bolboreta le papillon butterfly
a couza, o caruncho, a traza la mite moth
a libélula,
o cabaliño/cabalo do demo
la libellule dragonfly
o vagalume, o lucecú,
o bicho do lume, verme da luz
la luciole firefly
a maruxiña, xoaniña, xoana,
a voíña, papoia
la coccinelle ladybug, (ladybird)
o escarabello le scarabée beetle
o abellón, abesouro le bourdon bumblebee
as abellas les abeilles (honey)bees
a abellariza, (a alvariza)
a colmea
le rucher
la ruche
apiary
beehive
o apicultor l'apiculteur beekeeper
o niño de avespas le nid de guêpes wasp nest
a avéspora, a avespa,
a nespra
la guêpe wasp
o tártago le frelon hornet
o mosquito le moustique mosquito
o piollo le pou louse
a pulga la puce flea
a cascuda, o cascudo,
a carroucha
le cafard, la blatte cockroach
a araña
a arañeira, tea de araña
l'araignée
la toile d'araignée
spider
spider web, cobweb
a barbantesa, carballesa,
a galbana, parraguesa
la mante religieuse praying mantis
o alacrán,
o escorpión / os escorpións
scorpion(s) "


o peixe - le poisson - fish

galego français English
o peixe de cor/color le poisson rouge goldfish
o acuario l'aquarium
a troita (de río) la truite trout
o salmón le saumon salmon
o atún / os atúns thon(s) tuna(s)
a xarda le maquereau mackerel
o bacallau la morue, le cabillaud cod
a sardiña la sardine
a anchoa, a anchoveta, o bocareu, o bocarte l'anchois anchovy
a quenlla / as quenllas,
o tiburón / os tiburóns
requin(s) shark(s)
o golfiño / os golfiños,
o delfín / os delfíns,
(o arroaz / os arroaces)
dauphin(s) dolphin(s)
a balea la baleine whale
a foca le phoque seal
a morsa,
a vaca mariña, do mar
le morse walrus
a medusa la méduse jellyfish
o polbo la pieuvre, le poulpe octopus
a lura le calmar, (le calamar) squid
a xiba, o choco, a sepia la seiche cuttlefish
o ourizo de mar l'oursin sea urchin
estrela(s) de mar,
estrelamar(es)
étoile(s) de mer
 
seastar(s), starfish
 
o camarón / os camaróns crevette(s) shrimp(s), prawn(s)
a lagosta le homard lobster
o cangrexo, (o caranguexo) le crabe crab
o cangrexo de río l'écrevisse crayfish, crawfish
o mexillón la moule (blue) mussel
a ostra l'huître oyster
a concha, a cuncha le coquillage seashell, shellfish
a tartaruga (de mar) la tortue (marine) (sea) turtle
o caracol / os caracois escargot(s) snail(s)
a limacha, o limaco,
a lesma, o carallote
la limace slug
a samesuga la sangsue leech
a serpe le serpent snake
a ra la grenouille frog
o sapo le crapaud toad
o camaleón / os camaleóns caméléon(s) chameleon(s)
o lagarto le lézard lizard
o dinosauro le dinosaure dinosaur
o dragón le dragon


o xardín zoolóxico - le jardin zoologique

galego français English
os animais exóticos les animaux exotiques exotic animals
o mono [m]
a mona [ f ]
le singe
la guenon
monkey, ape
o gorila le gorille gorilla
o chimpancé le chimpanzée chimpanzee
o babuíno le babouin baboon
o macaco le macaque
o orangután / os orangutáns orang-outan(s) orangutan(s)
o morcego la chauve-souris bat
o papagaio le perroquet parrot
o periquito la perruche parakeet
o canario le canari canary
a avestruz / as avestruces autruche(s) ostrich(es)
o león / os leóns lion(s) "
a leoa la lionne lioness
o guepardo le guépard cheetah
o leopardo le léopard leopard
a pantera la panthère panther
o tigre [m]
a tigresa [ f ]
le tigre
la tigresse
tiger
o chacal / os chacais chacal(s) jackal(s)
a hiena la hyène hyena
o camelo
o dromedario
le chameau
le dromadaire
camel
dromedary
a cebra le zèbre zebra
a xirafa la girafe giraffe
o elefante l'éléphant elephant
o rinoceronte le rhinocéros rhinoceros
o búfalo le buffle (water) buffalo
o hipopótamo l'hippopotame hippopotamus
o crocodilo le crocodile
o aligátor l'alligator
o canguro le kangourou kangaroo