o animal / os animais - l'animal / les animaux

galego français English
o veterinario le vétérinaire veterinarian
o cadelo, o can [m]
a cadela [ f ]
le chien
la chienne
dog
o cachorro le chiot puppy
o gato [m]
a gata [ f ]
le chat
la chatte
cat
o gatiño,
(o michiño, miquiño)
le chaton kitten
a rata rat "
o rato la souris mouse
o burro, asno
a burra, asna
l'âne
l'ânesse
donkey, (ass)
she-donkey
o cabalo le cheval horse
o almallo, semental l'étalon stallion
a egua, besta la jument mare
o poldro [m]
a poldra [ f ]
le poulain
la pouliche
foal
o poni le poney pony
o touro le taureau bull
o boi le bœuf ox
a vaca la vache cow
o vitelo, becerro,
o cuxo, cucho, xato, pucho
le veau calf
o carneiro le bélier ram
o cordeiro
a ovella
le mouton
la brebis
sheep
ewe
o año l'agneau lamb
a cabuxa le bouc Billy-goat
a cabra la chèvre goat
o cabrito, chibo le chevreau kid
o xabaril le sanglier wild boar
o porco, cocho, rancho, marrán
a porca, cocha, rancha, marrá
le porc, cochon
la truie
pig
sow
os bacoriños, bácoros, bácaros les porcelets piglets
a tobeira, o tobo,
a guarida, gorida
le terrier burrow
o coello le lapin rabbit
o lebre le lièvre hare
a toupa la taupe mole
o ourizo le hérisson hedgehog
o esquío l'écureuil squirrel
o raposo, o golpe le renard fox
o lobo le loup wolf
o oso l'ours (the) bear
o cervo, veado
a cerva
le cerf
la biche
deer, hart
doe, hind
o cervato le faon fawn


a ave, o paxaro - l'oiseau - bird

galego français English
o niño, niñeiro,
o aniñadoiro
le nid nest
a aguia l'aigle eagle
o falcón / os falcóns faucon(s) falcon(s), hawk(s)
o voitre le vautour vulture
o corvo
o corvo viaraz, a choia
le corbeau
la corneille
raven
crow
a pomba la colombe dove
o pombo le pigeon
o faisán le faisan pheasant
a perdiz / as perdices perdrix partridge(s)
o pavo le dindon, la dinde turkey
o pavo real le paon peacock
o galo, (polo) le coq, (le poulet) rooster, (chicken)
a galiña la poule hen
os pitos, polos les poussins chicks
o pato, parrulo
a pata, parrula
le canard
la cane
drake
duck
o ganso l'oie goose
o cisne le cygne swan


o peixe - le poisson - fish

galego français English
o peixe de cor/color le poisson rouge goldfish
o atún / os atúns thon(s) tuna(s)
a quenlla / as quenllas,
o tiburón / os tiburóns
requin(s) shark(s)
o golfiño / os golfiños,
o delfín / os delfíns,
(o arroaz / os arroaces)
dauphin(s) dolphin(s)
a balea la baleine whale
a foca le phoque seal
a medusa la méduse jellyfish
o polbo la pieuvre octopus
a lura le calmar, calamar squid
o ourizo de mar l'oursin sea urchin
estrela(s) de mar,
estrelamar(es)
étoile(s) de mer
 
seastar(s)
 
o camarón / os camaróns crevette(s) shrimp(s)
o cangrexo le crabe crab
a lagosta le homard lobster
o mexillón la moule (blue) mussel
a ostra l'huître oyster
a concha, a cuncha le coquillage (sea)shell
a tartaruga (de mar) la tortue (marine) (sea) turtle
o caracol / os caracois escargot(s) snail(s)
a limacha, o limaco,
a lesma, o carallote
la limace slug
a samesuga la sangsue leech
a serpe le serpent snake
o lagarto le lézard lizard
o camaleón / os camaleóns caméléon(s) chameleon(s)
a ra la grenouille frog
o sapo le crapaud toad


os insectos - les insectes - insects

galego français English
a formiga
o formigueiro
la fourmi
la fourmilière
ant
anthill
a cigarra la cigale cicada
o grilo
a lagosta
le grillon
le criquet
cricket, locust
o saltón la sauterelle grasshopper
o cínfano, cínife le moucheron midge, gnat
a mosca
o moscón
la mouche
le taon
(the) fly
horse fly
a bolboreta le papillon butterfly
a couza, o caruncho, a traza la mite moth
a libélula,
o cabaliño/cabalo do demo
la libellule dragonfly
o vagalume, o lucecú,
o bicho do lume, verme da luz
la luciole firefly
o verme de seda le ver à soie silkworm
a miñoca, lombriga le ver de terre, lombric earthworm
a maruxiña, xoaniña, xoana,
a voíña, papoia
la coccinelle ladybug, (ladybird)
o escarabello le scarabée beetle
o abellón, abesouro le bourdon bumblebee
as abellas les abeilles bees
a abellariza, (alvariza)
a colmea
le rucher
la ruche
apiary
beehive
o apicultor l'apiculteur beekeeper
o niño de avespas le nid de guêpes wasp nest
a avéspora, avespa,
a nespra
la guêpe wasp
o tártago le frelon hornet
o mosquito le moustique mosquito
o piollo le pou louse
a pulga la puce flea
a cascuda, o cascudo,
a carroucha
le cafard cockroach
a araña
a arañeira, tea de araña
l'araignée
la toile d'araignée
spider
spider web
a barbantesa, carballesa,
a galbana, parraguesa
la mante religieuse praying mantis
o alacrán,
o escorpión / os escorpións
scorpion(s) "


o xardín zoolóxico
le jardin zoologique - zoological garden

galego français English
os animais exóticos les animaux exotiques exotic animals
o mono [m]
a mona [ f ]
le singe
la guenon
monkey, ape
o gorila le gorille gorilla
o babuíno le babouin baboon
o chimpancé le chimpanzée chimpanzee
o orangután / os orangutáns orang-outan(s) orangutan(s)
o morcego la chauve-souris bat
o papagaio le perroquet parrot
a avestruz / as avestruces autruche(s) ostrich(es)
o león / os leóns lion(s) "
a leoa la lionne lioness
o guepardo le guépard cheetah
o leopardo le léopard leopard
a pantera la panthère panther
o tigre [m]
a tigresa [ f ]
le tigre
la tigresse
tiger
o chacal / os chacais chacal(s) jackal(s)
a hiena la hyène hyena
o lince le lynx
o camelo
o dromedario
le chameau
le dromadaire
camel
dromedary
a cebra le zèbre zebra
a xirafa la girafe giraffe
o elefante l'éléphant elephant
o rinoceronte le rhinocéros rhinoceros
o búfalo le buffle buffalo
o hipopótamo l'hippopotame hippopotamus
o crocodilo crocodile "
o canguro le kangourou kangaroo