o corpo humano
le corps humain - human body

galego français English
a pel la peau skin
o pelo
o cabelo
le poil
le cheveu
hair
a cabeza la tête head
a fronte le front forehead
o cranio le crâne skull
o cerebro le cerveau brain
a alma l'âme soul
a cara le visage face
os ollos les yeux eyes
as bágoas les larmes (the) tears
as orellas les oreilles ears
o nariz le nez nose
as ventas les narines nostrils
o bigote la moustache mustache
a barba la barbe beard
as meixelas les joues cheeks
os labios, beizos les lèvres lips
a boca la bouche mouth
a lingua la langue tongue
os dentes les dents teeth
o queixo, o queixelo,
o papo, a barbela
le menton chin
o pescozo, colo le cou neck
a noca,
a caluga, o cocote
la nuque nape of the neck
a gorxa la gorge throat
o peito la poitrine chest
o seno le sein breast
o embigo le nombril, (l'ombilic) navel
o ventre, (o abdome) le ventre, (l'abdomen) belly
o estómago l'estomac stomach
o intestino l'intestin intestine
o bazo la rate spleen
o fígado le foie liver
o ril / os riles rein(s) kidney(s)
o sexo le sexe sex
o pene le pénis penis
a vaxina le vagin vagina
o corazón le cœur heart
o sangue le sang blood
o pulmón / os pulmóns poumon(s) lung(s)
o nervio le nerf nerve
o músculo le muscle muscle
o óso / os ósos os bone(s)
o esqueleto le squelette skeleton
o lombo, as costas le dos back(bone)
as costelas les côtes ribs
o ombro, ombreiro l'épaule shoulder
os brazos les bras arms
o cóbado le coude elbow
o pulso le poignet wrist
o puño le poing fist
a man / as mans main(s) hand(s)
a unlla l'ongle (finger)nail
os dedos les doigts fingers
o polgar le pouce thumb
as impresións dixitais les empreintes digitales fingerprints
o ano, o "cu" l'anus, le "cul" "ass"
a nádega, cacha la fesse buttock
a coxa la cuisse thigh
as pernas les jambes legs
o papo da perna le mollet calf
o xeonllo le genou knee
o nocello la cheville ankle
o calcaño le talon heel
o pé / os pés pied(s) foot / feet
as dedas les orteils toes


a medicina - la médecine - medicine

galego français English
a saúde la santé health
a enfermidade la maladie illness, sickness, disease
enfermo malade ill, sick
a ambulancia ambulance "
o hospital l'hôpital hospital
a clínica la clinique clinic
a enfermeira l'infirmière nurse
o médico, doutor le médecin, "docteur" physician, medical doctor
o dentista le dentiste dentist
o cirurxián / os cirurxiáns chirurgien(s) surgeon(s)
a farmacia, botica la pharmacie pharmacy, drugstore
o farmacéutico, boticario
a farmacéutica, boticaria
le pharmacien
la pharmacienne
[m] pharmacist
[ f ]
os medicamentos les médicaments medication
os preservativos, condóns les préservatifs, "capotes" condoms