os meses do ano
les mois de l'année - months of the year

galego français English
Xaneiro Janvier January
Febreiro Février February
Marzo Mars March
Abril Avril April
Maio Mai May
Xuño Juin June
Xullo Juillet July
Agosto Août August
Setembro Septembre September
Outubro Octobre October
Novembro Novembre November
Decembro Décembre December

as estacións
les saisons - seasons

galego français English
primavera le printemps Spring
verán l'été Summer
outono l'automne Autumn, (Fall)
inverno l'hiver Winter