Rías Baixas

o transporte - le transport

galego français English
a viaxe
o viaxeiro
le voyage
le voyageur
travel, trip
traveler
o turista le touriste tourist
a bagaxe, a equipaxe les bagages baggage, luggage
a maleta la valise suitcase
a alfándega, aduana la Douane Customs
aduaneiro(s),
os oficiais de aduanas
douanier(s) Customs officer(s)
o DNI - o documento
nacional de identidade
la carte d'identité card of identity
o visado le visa
o pasaporte le passeport passport
o aeroporto l'aéroport airport
o avión / os avións avion(s) airplane(s), aeroplane(s)
o auxiliar de voo steward
a auxiliar de voo, azafata l'hôtesse de l'air stewardess, air hostess
o piloto le pilote pilot
o helicóptero l'hélicoptère helicopter
o foguete la fusée rocket
o obxecto voador ...
non identificado
l'OVNI
l'objet volant non identifié
UFO
unidentified flying object
o faro le phare lighthouse
o porto le port
o barco
o navío
la barque, le bateau
le navire
boat
ship
o submarino le sous-marin submarine
o metro
a estación do metro
le métro
la station de métro
subway [US], underground [UK]
metro station
a estación de tren la gare train station
o tren / os trens train(s) "
o billete le billet,
le titre de transport
ticket
a saída le départ departure
a chegada l'arrivée arrival
a vía do tren le chemin-de-fer railroads, railways
o camiño le chemin path
a vía pública la voie publique public way
a estrada
a autoestrada
la route
l'autoroute
road
motorway, highway
o cruce, o cruzamento le croisement, le carrefour crossroads
o chófer, o condutor
o carné de conducir
le chauffeur, conducteur
le permis de conduire
driver
driving license
a furgoneta la fourgonnette,
la camionnette
van
o camión le camion truck, lorry
o autobús l'autobus, (l'autocar) bus
a estación de autobuses la gare routière bus station
a parada de autobuses l'arrêt de bus bus stop
o taxi le taxi cab
o coche / os coches,
o automóbil / os automóbiles
voiture(s),
automobile(s)
car(s)
o aparcadoiro le "parking" car park
a caravana la caravane caravan, travel trailer
o garaxe le garage
o mecánico le mécanicien mechanic
a gasolina
a gasolineira
l'essence
la station d'essence
gasoline, (petrol)
gas station
o motor le moteur motor
o volante le volant steering wheel
a roda la roue wheel
o ciclomotor
a motocicleta
le vélomoteur
la moto
moped
motorcycle
a bicicleta la bicyclette, le vélo bicycle, bike
os patíns les patins à roulettes roller skate
o semáforo les feux de circulation traffic lights
o peón, o viandante le piéton pedestrian
o paso de peóns le passage piétons pedestrian crossing
a beirarrúa le trottoir pavement, sidewalk